Hvad siger loven om stoffer?

Ifølge dansk narkotikalovgivning er det forbudt at indføre, udføre, sælge, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde og besidde stoffer – medmindre de bruges medicinsk eller til forskning. Straffen for overtrædelse er bøde eller op til 16 års fængsel alt efter, hvor alvorlig overtrædelsen er.

Narkotikalovgivningen gælder også receptpligtig medicin, som bruges som rusmiddel. Straffen for at bryde loven afhænger af den enkelte sag, blandt andet hvilket stof og hvor stor mængde, der er tale om.

Typisk vil en lille mængde stof som regel blive vurderet til at være ”besiddelse til eget forbrug”, og man vil få en bødestraf. Bliver man bliver taget med stof i større mængder til videresalg, vil det typisk give fængselsstraf.

Så brug af stoffer kan altså sætte pletter på straffeattesten. Det kan blandt andet have stor betydning for uddannelse- og jobmuligheder.