Methamfetamin

Methamfetamin er en variant af amfetamin, der er 3-5 gange stærkere (per rent gram stof) end almindelig amfetamin og findes som pulver, piller eller krystaller. Rusen varer længere, men medfører samtidig flere skadevirkninger og er mere afhængighedsskabende. Methamfetaminen adskiller sig desuden fra amfetaminen ved at kunne ryges (såvel som sniffes), hvilket får mange til fejlagtigt at undervurdere stoffets farlighed. Den rene, krystallignende form for methamfetamin går også under navnet "Crystal Meth". Denne rene form er ekstremt potent, og tilsvarende mere afhængighedsskabende.

"; "; Indholdsoversigt
01

Fakta om methamfetamin

Indtagelsesform: Methamfetamin kan indtages som tabletter eller kapsler samt ryges/sniffes eller injiceres med sprøjte.

Type: Methamfetamin er et stimulerende stof, en såkaldt ”upper”. Læs mere om de forskellige typer stoffer her

Varighed af rus: Varierer meget, afhænger af stoffets renhed og indtagelsesmetode. Rygning af crystal meth: mellem 4 og 12 timer.

02

Hvordan virker methamfetamin?

Virkningen af amfetamin og methamfetamin er den samme, blot forstærkes effekten ved metamfetaminen. Begge stoffer øger på kort sigt brugerens selvfølelse og giver en stærk følelse af lykke. Dertil kommer den fysiske effekt som typisk kendetegnes ved øget kropstemperatur, høj puls og rastløshed. Denne følelse af at være “oppe at køre” kan også medføre, at brugeren bliver aggressiv, irriteret og vred. Virkningen af methamfetamin kan vare længe, og afløses umiddelbart herefter af “nedturs-tømmermænd”, hvor brugeren vil føle sig tynget, trist og måske deprimeret. Jo renere stoffet er, jo mere intens bliver rusen. “Crystal Meth” regnes for at være en af de reneste og mest potente former for methamfetamin, hvor rusen kan vare mellem 4 og 12 timer.

03

Fysiske og psykiske skadevirkninger

Methamfetamin er meget psykisk afhængighedsskabende. Det skyldes rusens intensitet og hjernens manglende evne til efterfølgende at reproducere oplevelsen. Ved gentagen brug bliver det sværere og sværere for kroppen selv at skabe glædesfølelse. På sigt kan stoffet skade dopamin- og serotoninproduktionen i hjernen så meget, at følelsen af glæde kan mindskes permanent, hvorved risikoen for depression øges. Stoffet bliver regnet for meget uforudsigeligt, da det nogle gange kan gå godt, hvis man indtager en stor dosis, mens selv små doser andre gange kan føre til alvorlige forgiftninger.

04

Overdosis/forgiftning

Methamfetamin kan give en dødelig forgiftning med ekstrem stigning i kropstemperaturen, kramper, stop af åndedræt eller hjerte. Tegn på methamfetamin-forgiftning er stærk rastløshed sammen med store pupiller, høj puls, hurtigt åndedræt og temperaturstigning. Der kan komme kramper og bevidstløshed.