Tobak

Cigaretter indeholder bl.a. nikotin, som er en yderst afhængighedsskabende nervegift, der kan skade hjernens udvikling hos børn og unge. Cigaretrøg indeholder desuden over 4.000 stoffer og kemiske forbindelser, herunder tjære og kulilte (der bl.a. hæmmer blodets evne til at transportere ilt), samt forskellige metaller (fx cadmium, bly og kviksølv).

"; "; Indholdsoversigt
01

Fakta om tobak/cigaretter

Indtagelssform: Inhaleres

Virkning: Når man inhalerer cigaretrøg øges mængden af adrenalin i kroppen, hvilket øger blodtrykket, verjtræknings- og hjertefrekevens. I cigaretrøgen er der også nikotin, som øger frigivelsen af dopamin i hjernen og udløser en følelse af velbehag og/eller eufori. Jo mere man ryger, jo mere tolerant bliver kroppen overfor stofferne i røgen og derfor skal der mere og mere til for at opleve samme velbehag.

02

Hvor farlige er cigaretter?

Rygning slår op imod halvdelen af dem, der ryger ihjel. Hvert år dør ca. 13.600 mennesker af rygning. Til sammenligning dør ca. 200 mennesker i trafikken om året. Rygning er den primære årsag til lungekræft og øger risikoen for mere end 15 andre kræftformer. 25 % af alle hjertekar tilfælde skyldes rygning.

03

Overdosis af cigaretter - hvad sker der?

Mængden af nikotin, som en person kan tåle uden at opleve symptomer på forgiftning, afhænger af tilvænning (tolerans), kropsvægt og måden nikotinen optages på. Tegn på overdosis er bl.a. hjertebanken, uro, svimmelhed, hovedpine, og opkastninger. WHO angiver, at en dødelig dosis for en voksen er 60 mg ren nikotin (0.5 – 1 mg nikotin/kg kropsvægt).

04

Hvilke skadevirkninger er der ved cigaretter?

Udover lungekræft øger rygning risikoen for at udvikle KOL, diabetes, astma og øjensygdomme. Herudover kan rygning medføre dårlig kondition, besværet vejrtrækning, bleg og grålig hud samt nedsat fertilitet.

05

3 hurtige om tobak/cigaretter

Kan man blive afhængig af cigaretter?

Ja. Nikotin er meget afhængighedsskabende og mange, der ønsker at stoppe med at ryge, har brug for hjælp for at det kan lykkes.

Hvilke abstinenser får man af cigaretter?

Nedsat hjertefrekvens, koncentrationsbesvær, nervøsitet, hovedpine, søvnløshed , irritation, og depression.

Hvor mange bruger cigaretter?

Blandt de 16-24 årige ryger 14,2 % dagligt. Blandt de 15-årige er det 6 % af drengene og 4 % af pigerne som ryger dagligt.

06

MYTER

Mange siger: "Jeg ryger kun en gang imellem, f.eks. til fester, og jeg stopper, inden jeg bliver afhængig".

En undersøgelse har vist, at 68,9 procent af de, der svarede, at de havde prøvet at ryge, senere blev dagligrygere.