Alkohol påvirker unges sundhed og trivsel

Der er konsekvenser ved at drikke alkohol på både kort og langt sigt. Når du er fuld, er risikoen for ulykker og slagsmål større, og drikker du meget, kan det gøre dig syg senere i livet.

Menneskets hjerne er først færdigudviklet, når vi er omkring 20-25 år. Det, der kommer på plads til allersidst, er evnen til at overskue, hvad der kan være farligt, og evnen til at kontrollere sine impulser. De ting får vi først helt styr på, når vi er i 20-års-alderen. Og når du drikker alkohol, får du endnu sværere ved at vurdere, om en situation er farlig. Derfor går det nogle gange rigtig galt, når man hælder alkohol på en ung hjerne, der i forvejen har svært ved at vurdere en situation fuldt ud. Undersøgelser viser, at unge, der drikker alkohol, er mere udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og uønsket sex.

Alkohol og indlæringsevne

Alkohol påvirker og skader særligt den unge hjerne, som er under udvikling. Hvis du drikker 20 genstande om måneden – altså omkring 5 genstande hver weekend – over en periode på 1-2 år, viser scanninger, at det påvirker det område i hjernen, der har at gøre med hukommelse og indlæring. Især hvis du drikker meget på én gang.

Unge, der begynder at drikke i en tidlig alder, er mere udsatte for senere at få problemer med alkohol, rygning og stoffer, end de unge, der først begynder at drikke senere.

Alkohol og sygdomme

Hvis du drikker meget alkohol, er der også større risiko for, at du bliver syg på længere sigt. Faktisk er der sammenhæng mellem alkohol og op til 60 forskellige sygdomme, fx brystkræft hos kvinder. Det ser også ud til, at unge, der starter med at drikke tidligt og drikker meget, har en større risiko for at få problemer, der er relateret til alkohol, senere i livet.

Anbefaling

Der er ikke sat en præcis grænse for, hvor mange genstande, unge højst må drikke, men unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe, før de har drukket 5 genstande ved samme lejlighed.