Hvad får folk til at tage stoffer?

Man kan ikke sige præcist, hvem der vil tage stoffer, og hvem der vil holde sig fra dem. Men der er nogle faktorer, som gør risikoen større eller mindre.

Nogle af de faktorer, der kan få risikoen for, at unge prøver at tage stoffer, til at vokse er:

Når livet er svært

Man ved, at unge, der har det svært på forskellige måder, er i større risiko for at eksperimentere med stoffer, end unge, der trives og har det godt. Det kan måske hænge sammen med, at stoffer bruges som en flugt fra de ting, der er svære i livet? Det kan fx være mobning, forældrenes skilsmisse, dødsfald i familien, vold eller seksuelle overgreb.

Ved psykisk sygdom

Personer med psykiske sygdomme er også i større risiko for at begynde at tage stoffer end andre. Nogle oplever, at stofferne kortvarigt dæmper deres psykiske symptomer, og bruger derfor stofferne som en slags selvmedicinering. Der er også undersøgelser, der tyder på, at det at tage stoffer kan udløse psykiske sygdomme. Og der er ingen tvivl om, at stoffer kan udløse akutte psykoser, angstanfald og oplevelser af at blive forfulgt.

Når man mangler uddannelse eller arbejde

Unge, der er i uddannelse eller arbejde, har lavere risiko for at tage stoffer, end unge, som ikke er under uddannelse eller har et job. Samtidig ved man, at det at bruge stoffer, særligt hash, er en væsentlig årsag til, at unge dropper ud af deres uddannelse.

Når man ikke har god kontakt til forældre eller andre voksne

Unge, der har en god kontakt til deres forældre og andre voksne, som de kan tale med om deres problemer, er i lavere risiko for at eksperimentere med stoffer.

Når man tidligt begynder at drikke alkohol eller ryge

Unge, der tidligt begynder at drikke alkohol, er i større risiko for at prøve stoffer end andre unge. Det kan handle om, at denne gruppe er mere risikovillig end andre unge. Men det kan også skyldes, at de kommer i (fest)miljøer, hvor der er flere stoffer. Eller at de måske tænker sig mindre om, når de er fulde, og derfor kommer til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort, fx at prøve at tage stoffer. Man ved også, at unge, der ryger, er i større risiko for at prøve stoffer, end unge, der ikke ryger.

Når det er nemt at få fat i stoffer

Man ved, at jo nemmere det er at få fat i stoffer, jo flere vil prøve det. Det er bl.a. et af argumenterne for, at stoffer er ulovlige, og en af årsagerne til, at samfundet gør meget for at bekæmpe salg af stoffer. I miljøer, hvor der er mange stoffer, er sandsynligheden for, at man bliver fristet til at prøve, meget større.