Hvad sker der i hjernen, når man tager stoffer?

Bliv klogere på, hvordan rusen påvirker hjernen, hvorfor den kan opleves vidt forskelligt, og hvorfor rusen kan give afhængighed.

Når man tager stoffer, bliver de transporteret med blodet rundt i kroppen og op til hjernen. Hjernen består af mange milliarder nerveceller, der bruger signalstoffer til at ”tale” sammen. Signalstofferne kaldes neurotransmittere. Stoffer virker, fordi de på forskellige måder påvirker, hvordan neurotransmitterne normalt fungerer. Det betyder, at den måde, hjernecellerne kommunikerer på, bliver ændret, og det oplever man som en rus. Det er hjernen, der kontrollerer resten af kroppens funktioner, og derfor påvirker stoffer også resten af kroppen, fx sanserne, fordøjelsen, musklerne og åndedrættet.

Hvis man tager stoffer kan effekten være så voldsom, og din hjerne bliver påvirket så kraftigt, at det er farligt. Hvis man fx tager et sløvende stof, kan det sløve nervesystemet så meget, at vejrtrækningen stopper. Tager man et stimulerende stof, kan det påvirke systemet så meget, at fx hjertet bliver overbelastet og holder op med at slå.

Hvad er psykisk afhængighed?

Stoffer stimulerer især det område af hjernen, der kaldes ”belønningscenteret”. Når det er aktivt, føler man sig glad og tilfreds, og derfor føles det rart at tage stoffer. Mange får lyst til at få den følelse igen. Det kalder man psykisk afhængighed.

Hvorfor opleves stoffer forskelligt?

Den oplevelse, man får, når man tager et bestemt stof, afhænger af, hvordan lige præcis din krop og hjerne reagerer. Det er meget forskelligt fra person til person, og fra gang til gang. Samtidig betyder det også meget for oplevelsen af rusen, hvilke omgivelser man er i, når man tager stoffer. Stilhed, larm, tryghed eller uro vil påvirke rusen forskelligt.

Hvorfor er stoffer særligt farlige for unge?

Hjernen er først færdigudviklet, når man er ca. 25 år. Derfor er det særligt farligt at tage stoffer, når man er ung, fordi det påvirker hjernens udvikling. Man bliver også lettere afhængig, når man er ung.