Frimærker

Frimærker kaldes også MÆRKER eller DOTS, og de kan indeholde forskellige slags stoffer. Navnet "frimærker" dækker over en gruppe stoffer, som indtages via små stykker papir, der kan ligne små frimærker. Fælles for dem alle er, at de er kraftigt virkende.

"; "; Indholdsoversigt
01

Fakta om frimærker

Indtagelsesform: Frimærker lægges i munden, eller evt. sluges, og rusmidlet opløses fra papiret og optages i kroppen.

Type: De syntetiske stoffer, som frimærker indeholder, har oftest en stimulerende og stærkt hallucinogen effekt. Hallucinogene stoffer virker virkelighedsforvrængende og brugeren kan opleve forstærkede sanseindtryk med overdrevne farve-, syns- og lydindtryk, eller oplever at kunne høre farver og se lyde. Læs mere om de forskellige typer stoffer her

Varighed: Styrken og varigheden af frimærkers rus varierer meget både fordi frimærkerne kan indeholde forskellige typer syntetiske stoffer, men også fordi mængden af rusmiddel på de enkelte frimærker varierer – også selvom frimærkerne har siddet lige ved siden af hinanden på det større frimærkeark.

02

Hvad er frimærker?

Ofte er det hallucinogene stoffer som fx LSD, N-BOMe eller 25inbome, som er imprægneret i frimærkerne. Frimærker er små stykker af større ark karton eller filterpapir, der har ligget i en væske hvor rusmidlet er opløst. Væsken fordampes væk og rusmidler findes nu i papirmaterialet. Frimærke-arkene er tit dekoreret med tegneseriefigurer eller farverige mønstre.

Bare fordi stofferne er på frimærker, bliver de ikke mindre farlige.

03

Hvordan virker frimærker?

Det kommer an på hvilket rusmiddel der er på frimærkerne. Hallucinogene stoffer, som LSD, giver en rus med kraftigt forvrænget tankegang og stemning - altså en slags psykoselignende tilstand. Sanseindtryk bliver forvredne, ustabile og påtrængende, og følelser af angst og lykke kan opleves på samme tid. Der kommer også en let stigning i temperatur, puls og blodtryk og pupillerne udvider sig. Andre stoffer som N-BOMe stofferne er en gruppe som virker overdrevent stimulerende og virkelighedsforvrængende. Man mister kontakten med virkeligheden.

04

Forgiftning / Overdosis

Overdosering af hallucinogene stoffer, som fx LSD, øger risikoen for paniktilstande. Ved et alvorligt ’bad trip’ skal man søge hjælp på nærmeste skadestue, da der kan være brug for beroligende behandling. Ved meget høje doser kan der opstå forgiftninger, der kan være livstruende, med høj puls og temperaturstigning.

05

Fysiske og psykiske skadevirkninger

Ulykker som dødelige faldulykker og selvmord er en stor risiko ved indtagelse af hallucinogene stoffer fordi virkelighedsopfattelsen forvrænges. Brugeren kan fx opleve at han/hun har overnaturlige evner, som at kunne flyve, og det får fatale følger. Både angst, panik og aggression kan forekomme.

Brug af hallucinogener giver først og fremmest risiko for at få en psykose med forfølgelsesfantasier, som kan gøre personen voldelig og aggressiv overfor sine omgivelser. I de fleste tilfælde er der tale om en forbigående psykose, der varer nogle dage og kan i nogle tilfælde vare længere. En stofpsykose kræver behandling under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

06

Hvordan spotter man en person på frimærker?

Brugeren får forvrængede oplevelser af virkeligheden – ser lyde, høre farver, oplever uvirkelighed og kan opføre sig på en måde hvor han/hun er til fare for sig selv.

07

MYTE

Frimærker er så små eller indeholder så lidt stof, at de ikke er farlige.

FALSK: De stoffer der sidder på frimærkerne er nøjagtig lige så farlige, som de ville være i en anden form. Og man ved aldrig hvor meget aktivt stof, der er på et frimærke.