Syntetiske cannabinoider

Syntetiske cannabinoider er en gruppe af kunstigt fremstillede stoffer, som bl.a. også kaldes ”spice” og syntetisk hash. De sælges ofte i glitrende poser, der får dem til at se mindre farlige ud. Syntetiske cannabinoider er produceret til at ligne cannabis/hash og have omtrent samme virkning. Syntetiske cannabinoider er dog kemisk forskelligt opbygget end de naturlige cannabinoider, som man finder i cannabis. Det har vist sig, at mange syntetiske cannabinoider er langt stærkere (mere potente) end det aktive stof i cannabis (THC). Dermed kan syntetiske cannabinoider potentielt være mere skadelige end naturligt forekommende cannabis.

"; "; Indholdsoversigt
01

Fakta om Syntetiske cannabinoider

Indtagelsesform: Syntetiske cannabinoider forekommer ofte som tørret plantemateriale og urter, som er blevet tilsat syntetiske cannabinoider i pulverform, så det ligner pot/marihuana og kan ryges. Syntetiske cannabinoider sælges dog også i pulverform, som væske, næsespray og som ingrediens til E-cigaretter.

Type: Syntetiske cannabinoider kan virke sløvende, stimulerende eller hallucinerende. De syntetiske cannabinoider virker dog kraftigere end det aktive stof i cannabis (THC).

Varighed: Både styrken og varighed af rusen ved brug af syntetiske cannabinoider er uforudsigelig. Trippet på syntetiske cannabinoider varer længere og er kraftigere end ved hash/cannabis.

02

Hvordan virker syntetiske cannabinoider?

De syntetiske cannabinoider er langt mindre undersøgte for virkninger end cannabis. Når man indtager syntetiske cannabinoider, bliver hjernen påvirket så humør, søvn, appetit, koncentration, indlæring, hukommelse og tidsopfattelse ændres.

03

Psykiske og fysiske skadevirkninger

De syntetiske cannabinoider er langt mindre velbeskrevne omkring skadevirkninger end cannabis, men man ved at nogle af dem er mere potente (stærkere) og dermed mere skadelige. I Danmark er der rapporteret om tilfælde med forgiftning, svimmelhed, kramper, bevidsthedstab og psykose efter indtag af syntetiske cannabinoider.

04

Hvor farlige er syntetiske cannabinoider?

Styrken af de syntetiske cannabinoider varierer meget. Det øger risikoen for de skadevirkninger, der også kendes fra de naturlige cannabinoider. Nogle typer af de syntetiske cannabinoider er meget kraftige og giftige. De har en større risiko for at give kraftige psykoser, hallucinationer og psykiske lidelser. I flere europæiske lande er der de senere år konstateret flere alvorlige hændelser i relation til indtag af syntetiske cannabinoider, herunder dødsfald.

05

2 hurtige om syntetiske cannabinoider

Forgiftning/overdosis på syntetiske cannabinoider

Ved forgiftning og overdosis af syntetiske cannabinoider kan man opleve høj puls og voldsom hjertebanken, forstyrrelser i hjerterytmen, forhøjet blodtryk, iltmangel i hjertet, høj feber, kraftig opkastning.

Hvor mange prøver syntetiske cannabinoider?

Brug af syntetiske cannabinoider er meget lidt udbredt i Danmark, men det er noget sundhedsmyndighederne følger tæt, da det er et forholdsvist nyt fænomen.

06

Myter om syntetiske cannabinoider

Syntetiske cannabinoider er lovlige

Falsk: Syntetiske cannabinoider markedsføres nogle stedet på internettet som et lovligt alternativ til cannabis. Det er dog ikke lovligt at købe syntetiske cannabinoider på internettet, da en række kemiske grupper af cannabinoider er på listen over stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabelig brug.

Syntetiske cannabioider er renere end hash, hvor der ofte er blandet fyldstoffer i.

Falsk: Der er ofte blandet andre syntetiske rusmidler, kemikalier eller aktive lægemidler i de syntetiske cannabinoider. Det kan give uønskede effekter og uheldige følgevirkninger.