Cannabis kan gøre dig dummere

Det er i hvert fald bevist, at hash gør din indlæringsevne og koncentration dårligere.

Forskning har vist, at der er alvorlige negative konsekvenser ved at bruge cannabis, når man er ung. Nogle af konsekvenserne er, at man føler dig umotiveret, har svært ved at koncentrere sig, og at man får en dårlig hukommelse og indlæringsevne.

Derfor er det ikke overraskende, at et forbrug af cannabis kan koste dyrt i tabt indlæring og uddannelse. Unge, der ryger hash, får fx sværere ved at komme i skole, fordi de føler sig umotiverede, og hvis de dukker op, har de sværere ved at høre efter og gøre en indsats, fordi deres koncentration er dårligere. De har også sværere ved at huske det, de skal lære.

Derfor dropper mange hashrygere at få en ungdomsuddannelse, og det er et stort problem – både for samfundet og for dem selv. På længere sigt betyder det nemlig, at unge, der ryger hash, får en ringere uddannelse, end de ellers kunne have fået. De får simpelthen mindre ud af deres evner, og det kan ende med at påvirke resten af deres liv negativt.