Hvor længe varer rusen?

Lang tid efter, at rusen er forduftet, kan stofferne stadig påvirke den måde, du fungerer på.

Hvor længe, rusen varer, afhænger af, hvilket stof man tager, hvor stærkt det er, og hvor hurtigt det biologisk nedbrydes og udskilles af kroppen.

Mange stoffer bliver i kroppen lang tid efter, at rusen er væk. Det betyder fx, at man kan måle dem i blod, spyt eller urin. Nogle stoffer kan måles i kroppen helt op til en måned efter, man har indtaget dem, mens andre forsvinder hurtigere. Det betyder, at de fortsat påvirker kroppen, fx virker hash sløvende og gør indlæringsevnen og reaktionsevnen dårligere i lang tid efter, rusen er slut. Det kan gøre, at man bliver dvask og langsom og giver problemer med at passe skole eller uddannelse.