Hvor farlige er stoffer?

Der er altid en risiko ved at tage stoffer, og det er nøjagtigt lige så farligt at tage stoffer om mandagen som lørdag nat i byen.

Alle stoffer kan give en rigtig dårlig oplevelse. Man kan blive meget utilpas fysisk og psykisk, fx kaste op eller få panikangst. Desuden kan man komme alvorligt til skade ved ulykker eller i trafikken, fordi ens dømmekraft, reaktioner og bevægelser bliver uskarpe og slørede. Man kan få en alvorlig forgiftning af de fleste stoffer, og mange stoffer kan man dø af. Så der er altid en risiko ved stoffer – også første gang, man tager dem. 

Man kan heller aldrig vide, hvad en pille, et pulver eller et andet stof indeholder. Der bliver ofte puttet ”fyldstoffer” i, som i sig selv kan være farlige. To piller, der ser fuldstændig ens ud, kan have meget forskellige indhold og koncentration af stoffer. Og selvom man skulle kende det præcise indhold og den nøjagtige koncentration af stoffet, vil der stadig altid være en risiko ved at tage stoffet. Man ved ikke, hvordan lige præcis ens krop reagerer, eller om man har en særlig sårbar psyke eller fysik, der gør, at man bliver ramt hårdt af stoffernes skadelige virkning.

Som ung er hjernen desuden endnu mere sårbar overfor stoffernes skadevirkninger end ved voksne.