Hvor mange prøver stoffer?

Du har sikkert hørt i medierne, at mange unge tager stoffer – eller at unge tager alt for mange stoffer. Måske er du selv stødt på stoffer i din omgangskreds eller i byen.

Det er nemt at tro, at stoffer er meget udbredt blandt unge. Men det er langt fra noget, alle gør. Og de fleste, der har prøvet stoffer, nøjes med at prøve en eller to gange. 

Ligesom med alkohol eksisterer der ”flertalsmisforståelser”. Det vil sige, at man tror, de andre drikker meget mere, end de i virkeligheden gør – eller at der er mange flere, der prøver stoffer, end der faktisk er. Flertalsmisforståelser kan få dig til at tro, det er meget mere normalt at bruge stoffer, end det er. Og fra forskning ved vi, at det kan føre til, at man som ung selv kaster sig ud i at eksperimentere med stoffer – fordi man spejler sig i sine omgivelser og gerne vil være en del af det, man tror er normalt.

Få styr på fakta her:

  • Fra 2017 til 2021 har der været et fald i hvor mange der bruger hash, og et fald i brugen af andre illegale stoffer end hash i den voksne befolkning (i alderen 16-44 år). Ser man på hele perioden 2000 frem 2021, er  udviklingen dog overordnet set stabil.
  • Faldet i brugen af stofferne fra 2017 til 2021 er mest markant blandt den yngre del af befolkningen (blandt de 16-34-årige og især blandt de unge under 25 år).
  • Hash er det mest brugte stof blandt unge. I aldersgruppen 16-24 år har 32 procent prøvet hash, ifølge en undersøgelse fra 2021.
  • 15 procent af de 16-24-årige har brugt hash inden for det seneste år, og 6 procent har brugt hash inden for den seneste måned.
  • Efter hash er amfetamin, kokain og ecstasy de mest udbredte stoffer blandt unge. Blandt de 16-24-årige har 11 procent prøvet andre stoffer end hash. Knap 1 procent 16-24-årige har prøvet andre stoffer end hash indenfor den seneste måned.
  • Langt flere unge mænd end unge kvinder bruger hash og/eller andre stoffer.
  • Meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen. Der er flest blandt de 16-19-årige, som eksperimenterer med stoffer. Hovedparten af dem, der eksperimenterer, fortsætter ikke med at bruge stoffer. 

De helt unges erfaringer med stoffer

Den nyeste undersøgelse af unges erfaringer med stoffer viser, at der fra 2015 til 2019 har været en stigning i andelen af 15-16-årige, der har prøvet hash. 12 procent af de 15-16-årige svarede i 2015, at de havde prøvet cannabis mod 18 procent i 2011. I 2019 var det tal 17 procent. Cirka 7 procent svarede, at de havde prøvet hash indenfor den seneste måned. Det er også meget få af de helt unge, som eksperimenterer med andre stoffer end hash, fx er det 1,7 procent af de 15-16-årige, der har prøvet ecstasy/MDMA.

Sammenhængen mellem hash og tobak

Spørger man de 16-34-årige mænd, der ryger cigaretter, så har 40 procent af dem prøvet at ryge hash. Blandt de mænd, der ikke ryger, er det kun 5 procent, der har prøvet hash. Blandt kvinder, der ryger cigaretter, har cirka 24 procent prøvet at ryge hash, mens 5 procent af ikke-ryger-kvinderne har prøvet det.

Sammenhængen mellem hash og alkohol

Unge, der drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed, er også mere tilbøjelige til at eksperimentere med hash. Blandt de 16-34-årige mænd, der ugentligt drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed, har 44 procent brugt hash inden for det seneste år. Hvis man sammenligner med de mænd, der aldrig drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed, er tallet kun 4 procent. Tilsvarende for kvinder ses det, at blandt dem, der ugentligt drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed, har 21 procent brugt hash inden for det seneste år mod 4 procent blandt kvinder, der aldrig drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed.