Lattergas

Det kemiske navn for lattergas er kvælstofforilte. Gassen fungerer fx som drivgas til flødeskumschiffoner. Gaspatronerne indeholder den rene gas, der ikke er opblandet med ilt - i modsætning til den lattergas, der bruges på hospitaler og fx hos tandlægen. Indånding af gas direkte fra gaspatroner kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

"; "; Indholdsoversigt
01

Fakta om lattergas

Indtagelsesform: Lattergas indhaleres typisk direkte fra gaspatroner eller via en ballon.

Type: Lattergas virker sløvende. Læs mere om de forskellige typer stoffer her

Varighed: Rusen er ret kort, ofte 1—2 minutter. Det kan få nogle til at sniffe flere gange i træk for at gøre rusen længere.

02

Virkning

Snifning af lattergas giver en rus, der kan minde om at blive fuld af alkohol. Det virker hæmmende på centralnervesystemet, så man bliver svimmel, usikker i bevægelserne, opstemt og vrøvlende.

03

Fysiske og psykiske skadevirkninger

Gas fra gaspatroner påvirker balancen, hvilket giver risiko for svimmelhed og fald. Et stort og og langvarigt brug af lattergas kan i sjældne tilfælde give permanente nerveskader.

04

Overdosis/forgiftning

Da patronerne indeholder gas, der ikke er blandet op med ilt, kan der ved vedvarende inhalation opstå iltmangel og bevidstløshed. I yderste konsekvens kan man blive kvalt.

05

Blandingsbrug

Hvis indtagelsen af gas fra gaspatroner sker samtidig med indtagelse af alkohol eller andre sløvende rusmidler som benzodiazepiner og opioider, resulterer det i en forøget risiko for iltmangel og kvælning.

06

MYTER

Det er ufarligt at indånde lattergas, fordi det også bruges hos tandlægen.

Falsk: Hos tandlægen er lattergassen blandet med 50 % ilt, så der er ingen risiko for iltmangel og kvælning.