Heroin

Heroin fremstilles af opiumvalmuens saft - ligesom morfin, kodein og opium. Lignende stoffer kan fremstilles syntetisk, fx metadon og fentanyl. Samlet kaldes disse stoffer opioider, og heroin er det stærkeste. Heroin er mest almindeligt i hvidligt eller brunligt pulver.

"; "; Indholdsoversigt
01

Fakta om heroin

Indtagelsesform: Hvid heroin er et hvidligt pulver, der kan sniffes eller sprøjtes ind i blodårene. Hvid heroin kan ikke ryges. Brun heroin er et brunt pulver, der i modsætning hvid heroin kan ryges, og kaldes derfor også ’rygeheroin’.

Type: Heroin hører til blandt de sløvende stoffer. Læs mere om de forskellige typer stoffer her

Varighed: Heroin giver en kort eufori, et sus, der varer i cirka et minut. Herefter bliver man træt og sløv. Virkningen kommer meget hurtigt, og ved indsprøjtning kommer rusen allerede efter få sekunder. Rusen varer 3-4 timer.

02

Hvordan virker heroin?

Heroin bedøver centralnervesystemet så alle kroppens funktioner sløves. Bevidsthedsniveauet sløres, vejrtrækningen hæmmes, musklerne afslappes, og pupillerne trækker sig sammen og bliver små. Den bedøvende effekt gør at fx smerter ikke mærkes og at problemer virker ubetydelige. Man kan efter rusen blive utilpas med kvalme og kulderystelser.

03

Forgiftning/overdosis

Heroin virker dæmpende på hjernens vejtrækningscenter. Jo større dosis, jo større dæmpende effekt. Brugere kan dø af kvælning ved høj dosis, da åndedrættet går i stå. Denne risiko øges yderligere, hvis man blander heroin-rusen med andre sløvende stoffer. Heroin virker sløvende og nedsætter koordinationsevnen mm. Derfor er den heroinpåvirkede person uegnet til at færdes i trafikken, og har i det hele taget en øget risiko for ulykker og uheld.

04

Fysiske og psykiske skadevirkninger

Livet med et heroinmisbrug er belastende socialt, psykisk og fysisk. Når man tager stoffer med sprøjte, er der en stor risiko for skader på blodkarrene og for alvorlige smitsomme sygdomme som fx leverbetændelse, HIV/AIDS, hjerteklapbetændelse osv. Risikoen er især stor, hvis man deler sprøjter eller andet ‘værktøj’ med andre. Brug af heroin kan også give svær forstoppelse, fordi heroin blandt andet også hæmmer musklerne i tarmsystemet, så tarmens bevægelser næsten ophører.

05

Afhængighed & abstinenser

Det er meget let at blive afhængig af heroin, fordi kroppen hurtigt vænner sig til stoffet. Ligesom ved andre opioider opbygger kroppen forholdsvis hurtigt et større og større behov for stoffet, og man har brug for større mængder for at opnå den samme virkning som tidligere. Efter kun få dages brug skal man have mere heroin for at opnå samme virkning. Personer, der er afhængige af heroin, tager derfor doser, der for andre mennesker vil være livsfarlige. Afhængige heroinbrugere tager heroin flere gange i døgnet for at undgå abstinenser.

Abstinenser

Abstinenser er bl.a. angst, rastløshed, søvnløshed, muskelsmerter, hovedpine, rysten, hedeture, kvalme, diarré, hjertebanken og forhøjet blodtryk. Derefter kommer en lang periode med træthed og følelse af ulyst, nedtrykthed og trang til stoffer. Man bliver let irriteret over selv småting og har en følelses af, at alt er ligegyldigt.

06

Hvordan spotter man en, der er på heroin?

Folk, der er påvirkede af heroin virker sløve, døsige, taler snøvlende og at deres pupiller er små. Pulsen sænkes og bliver langsom og svag. Vejrtrækningen kan ligeledes blive langsom.

07

Heroin blandet med andre stoffer

Brug af heroin er ofte en del af et blandingsbrug, hvor alkohol, benzodiazepiner, hash, amfetamin og kokain indgår. Andre opioider kan også indgå i blandingsbruget. Nogle bruger heroin for at kunne falde ned igen efter at have taget stimulerende stoffer. Hvis man blander heroin med andre sløvende stoffer som fx alkohol, GHB / Fantasy og benzodiazepiner opstår der synergi mellem stoffernes effekter, der gør, at effekten bliver mere end dobbelt så stærk og meget uforudsigelig. Det kan resultere i en forgiftning og kan være dødeligt, da stofferne kan dæmpe nervesystemet så meget, at vejrtrækningen stopper.

08

Hvor udbredt er brugen af heroin?

Det aktuelle brug af heroin blandt unge i aldersgruppen 16-24 år ligger på et meget lavt niveau. Den seneste nationale undersøgelse viser, at 0,8 % af unge i aldersgruppen 16-24 år har prøvet at bruge heroin nogensinde, og 0,1 % har brugt heroin inden for den seneste måned og 0,4 % har brugt heroin inden for det seneste år. Blandt de 15-16-årige har 0,6 % prøvet heroin nogensinde.

09

MYTER

Rygeheroin er ikke så farligt.

Falsk: Det er en udbredt misforståelse, at man ikke så nemt bliver afhængig af heroin, hvis man ryger eller sniffer det. Heroin er meget afhængighedsskabende, uanset hvordan man indtager det og der er også alvorlige skadevirkninger ved at ryge heroin.